Fikirlerin Modellenmesi 2021/1

Bu dersin amacı öğrencilerin kent, mimarlık ve tasarım alanlarında oluşturdukları fikirlerini güncel modelleme teknikleri ve maket üretimi yöntemleri ile sanal ve gerçek şekilde ifade edebilmeleri için gerekli donanımları elde etmelerini sağlamaktır .

Öğrenciler fikirlerini maddeselleştirebilmek için, çok boyutlu düşünme teknikleri hakkında bilgi sahibi olduktan sonra fikirlerini 3 boyutlu dijital araçlarla sanal ortamda ve maket yapma araçları ile gerçek ortamda gerçekleştireceklerdir.

Dersi takip edebilmek için aşağıdaki adreste (erişim için şifre ilk derste paylaşılacaktır) yer alan Discord Server'ına ve Miro Board'a kayıt olmanız gerekiyor:

http://www.criticaltoys.info/index.php/all-analogue/baglantlar/

Notlandırma
%20 ders takibi + performans
%25 ara proje
%15 fikir sunumu
%40 final projesi

Notlandırma Kriterleri
%25 Düzen/Özen
%25 Tutarlılık
%25 Araştırma
%25 Fikir

Haftalık Plan
H01 Ders hakkında bilgi verilmesi
H02 Çok boyutlu düşünme kavramına giriş yapılması
H03 Temel Malzemeler/ Temel Geometriler / Araçlar
H04 Malzemelerin Birleştirilmesi / Geometrilerin Birbiri ile Eklenmesi
H05 Malzeme Eksilterek Üretim / Geometrilerin Birbirinden Çıkarılması

H06 P1: Saha Araştırması
H07 P1: Saha Araştırması Çıktıları/Tartışması
H08 P1: Saha Çıktıları & Deneyimi Teslimi

H09 P2: Malzeme Özellikleri
H10 P2: Malzeme Deneyimi
H11 P2: Bir şey için Kabuk e. Shell/Hazne e. Container/Atmosfer e. Atmosphere
H12 P2: Proje Kritiği
H13 P2: Proje Kritiği

H14 Proje Teslimi/Sunumu/Geri Dönüşü

Dönem içerisinde çeşitli imkan veya sorunlar sonucunda değişiklikler yapılabilir

HAFTA01: Dönem Okuması (bkz. Döneme Giriş sekmesi)

http://criticaltoys.info/files/gimgs/th-160_f-01.jpg