Kaynaklar

Adorno: Kitle, Melankoli, Felsefe. Efe Çakmak (Ed.). Cogito (36). Yapı Kredi Yayınları: 2003

Can Altay: Güvercinler İnsan. Halil Altındere & Süreyya Evren. Art-Ist: 2010. Frankfurt Okulu. Emre Bağce (Ed.). Doğu Batı: 2010.

Speculative Everything: Design, Fiction and Social Dreaming. Dunne, A. & Raby, F. MIT Press: 2013

Twelve Tomorrows. Bruce Sterling (Ed.). MIT Technology Review: 2014.

yeni kaynaklar zamanla ekelenecek