Biz Neredeyiz? & Ne yapıyoruz?

Dersin amacı, eleştirel düşüncenin kent planlaması üzerinden irdelenmesi, kentin farklı unsurlarının oluşturduğu sorunların tespit edilip planlama ve tasarlama metodolojisi ile bu sorunların farklı alanlardan izleyicilere aktarılması.

Eleştirel düşünce hakkında bilgi verildikten sonra, tasarım ve planlama pratiği içerisinde farklı yöntem ve yaklaşımlar aktarılacak. Öğrenciler edindikleri bu ilk bilgiler doğrultusunda kendi eleştirel pratiklerini ortaya koyacaklar ve bu pratikler üzerinden tartışmalar yapılacak.

Bu dönem konusu Biz Neredeyiz? & Ne yapıyoruz?. Eleştiriye kendimizden başlamak dersin en önemli katkısı olacaktır. Biz üniversitenin, bölgenin, dünyanın bir aktörü olarak neredeyiz ve ne yapıyoruz. Bulunduğumuz yer nelerden oluşuyor, biz bu yerin neresinde neler ile meşgulüz? Bizim algımızı, bakış açımızı, pratiklerimizi etkileyen mekanları, şehir parçalarını inceleyip nerede olduğumuzu ve hangi şeyler ile meşgul olduğumuzu tespit edeceğiz. Tasarım çıktıları ile bu konuyu geniş kitlelere ve kendimize aktaracağız.

(Dersin ana inceleme bölgesi ve derdi üniversitenin bir anti-tezi olarak ele alacağımız Amfi Park ve Çevresi olacaktır.)

Dersin duyurularını takip edebilmek için aşağıdaki Googlegroups hesabına kaydolun:

Notlandırma
%20 dönemiçi çalışmalar (dönem sonunda dosya şeklinde teslim edilir) ve ders takibi (yoklama sonucu elde edilen çarpan)
%30 ara proje
%50 final projesi

Notlandırma Kriterleri
%25 Düzen/Özen
%25 Tutarlılık
%25 Araştırma
%25 Fikir

Haftalık Plan

H01/ Derse Giriş ve Temel Kavramlar
H02/ Eleştirel düşünce
H03/ Sanat ve tasarım içerisinde eleştirel pratikler
H04/ Deneysel Tasarım
H05/ Spekülatif Tasarım
H06/ Eleştirel Tasarım

H07/ Ara Proje Başlangıcı: Fikir Üretimi
H08/ Ara Proje Sunumu

H09/ Dönem Konusu Tartışması ve Değerlendirmeler
H10/ Fikir Geliştirme Çalışmaları
H11/ Fikir Detaylandırma Çalışmaları
H12/ Fikrilerin Tartışılması ve Olgunlaştırılması
H13/ Ön Sunum, Değerlendirme ve Tartışma
H14/ Dönem Sonu Proje Sunumları


Dönem içerisinde çeşitli olanak ve sorunlara göre değişiklikler olabilir.