Critical Toys 

TESLİM: Aşağıdaki şablonu kullanarak, ders izlencesinde belirtilen bölge ve kişiler için izlenceddeki konuyu yansıtan: Biz Neredeyiz? & Ne yapıyoruz?. Biz üniversitenin, bölgenin, dünyanın bir aktörü olarak neredeyiz ve ne yapıyoruz. Bulunduğumuz yer nelerden oluşuyor, biz bu yerin neresinde neler ile meşgulüz? Bizim algımızı, bakış açımızı, pratiklerimizi etkileyen mekanları, şehir parçalarını inceleyip nerede olduğumuzu ve hangi şeyler ile meşgul olduğumuzu tespit eden, tasarım çıktıları ile bu konuyu geniş kitlelere ve kendimize aktaran fikirlerinizi okumadaki önerilen metodoloji doğrultusunda

01- İşlem halkalarını olabildiğince yakından izle (Latour: ANT’s view) [gözlem ödevi]
02- Nesnelerin de yöneltici (agency) olduğu unutulmamalı (ANT) [fotoetnografi ödevi]
03- İşlemleri kaydetmek için gerekli repertuarı geliştirin (veri görselleştirmesi, görsel retorik) [mesleki mecralarınız]
04- Aktörlerin kaygılarını empati ve bilişsel analizler ile anlayın (Latour: actor scripts) [gündelik hayat gözlemleriniz]
05- Değerler, Kaygılar, ihtiyaçlar ve konular hakkında geçişler ve kırılmalar bulunuz. [fikir bulma süreci]
06- Fikir çerçevelerindeki anlamlandırmaları ve dinamik değişimleri takip edin. [fikir bulma süreci]
07- Alternatif kurallar ve geçişler icat edilmesi (sosyal yenilki) [ARA TESLİM]
08- Yeni kurallar ve geçişler öngören servisler, ürünler ve çevreler tasarlanmalıdır. [Fikir geliştirme]
09- Yeni servislerin, ürünlerin ve çevrelerin uygulanması (üçlü döngü öğrenimi) [FİNAL TESLİMİ]
10- Yeni geçişlerin ve kuralların izlenmesi, öğrenilmesi ve bu durumdan yeni detaylandırmaların yapılması. [ders yürütücüsünün görevi]

sizden ara teslim için 7.basamağı istiyorum. Tesliminizi dijital olarak aşağıdaki linklere 8 veya 9 sayfalık (kapak+ 7fikir+ değerlendirme matrisleri*) grupNo-sbp490-araTeslim.pdf olarak adlandırdığını bir adet .pdf dosyası şeklinde istiyorum. Kapakta grup üylerinin isimleri ve öğrenci numaraları olmalı.

*değerlendirme matrislerini sınıfta anlatmıştım son derste, derse gelen arkadaşlarınızdan detayları alabilirsiniz, almanız mümkün değilse o sayfayı eklemeyiniz. Bir sonraki derste birlikte ekleyebiliriz. Yapmayanların puanlamasını etkilemeyecektir.

Ara Teslim Dersine, fikirlerinizin 2'şer adet çıktısı ile geliniz (her sayfada 4 slayt şeklinde), bu zamana kadar yapılan tüm işlerinizin dosyalanmış halini de getiriniz.

ŞABLON: Eleştiri Örneği

SABAH GRUBU: (son Teslim daha sonra anons edilecek, muhtemelen 02 Nisan 00:01)
Ara Teslim: https://www.dropbox.com/request/oNXIslo1zqMWLeqiy21T

ÖĞLEN GRUBU:(son Teslim daha sonra anons edilecek, muhtemelen 02 Nisan 00:01)
Ara Teslim: https://www.dropbox.com/request/o7XeOnOmMtwpe60TyZb0