Critical Toys 

Making Home //

Dersin amacı, servis tasarımı, deneyim tasarımı ve etkileşim tasarımı düşüncelerinin mekansal çözümler için kullanılmasını, sistem düşüncesinin farklı amaçlı yapı ve mekanlarda kullanılmasını ve mekanı deneyimleyen kullanıcıların bu deneyimlerininin nasıl şekillendirilebileceğininin tartışılması.

Servis tasarımı, tasarım yönetimi ve sistem düşüncesi hakkında bilgi verilmesinin ardından, etkileşim tasarımı, deneyim için tasarım, evrensel tasarım metodolojisi ile öğrenciler tanıştırılır. Öğrenilen teorik bilgiler ve metodlar projeler ve ödevlerde uygulanarak pekiştirilir.

Bu dönemin konusu tüm sınıf olarak ele alacağımız -Making Home- olarak adlandırdığımız bir sergi olacaktır. Dersin konusu kaba şekilde bir mimarın sorumluluğu olarak toplum tarafından görülen -making home- pratiğini irdelemek. Tüm sınıf yürütücülerin altında tek stüdyo olarak çalışacaktır. Yürütücüler tasarım yönetimi işini devralırken gruplar çeşitli görev ve sorumluluklar üstlenecektir. Serginin teorik altyapısı, görselleştirilmesi, konun araştırılması, konunun retoriğinin oluşturulması farklı grupların önderliğinde tüm sınıfa ait olacaktır.

Notlandırma da üstteki çalışma prensibine uygun yapılacaktır.

Dersin duyurularını takip edebilmek için aşağıdaki Googlegroups hesabına kaydolun:
https://groups.google.com/d/forum/mim360-2019-pau

Notlandırma
%20 dönemiçi ödev ve ders takibi
%30 ara proje
%50 final projesi

Notlandırma Kriterleri
%25 Düzen/Özen
%25 Tutarlılık
%25 Araştırma
%25 Fikir

Haftalık Plan

H01/ Derse Giriş ve Temel Kavramlar
H02/ Araştırma
H03/ Görselleştirme
H04/ Fiziksel Üretim
H05/ Retorik
H06/ Grup Çalışması

H07/ Grup Çalışması
H08/ Çalışma Teslimleri

H09/ Sergi Üretimi
H10/ Sergi Üretimi
H11/ Sergi Üretimi
H12/ Sergi Üretimi
H13/ Ön Sunum, Değerlendirme ve Tartışma
H14/ Dönem Sonu Proje Sunumları

Dönem içerisinde çeşitli olanak ve sorunlara göre değişiklikler olabilir.