H2: Tasarım Etnografi

Bu hafta geçen hafta topladığımız makale/kitap/yazı vb. kaynaklar üzerinden grupların ilgi alanlarını tartıştık. Bulunan kaynaklara https://www.dropbox.com/sh/xb9zmnerj1eftt5/AAAoYnrWeVxlloehkLPqTgIwa?dl=0 adresinden erişebilirsiniz. Nicolas Nova'n¡n Beyond Design Ethnography kitabının bir bölümünü tartışıp, katılımcılardan bir saha çalışması planlamalarını istedik.

Brief-Hazırlık-Araştırmanın Tasarımı-Saha Çalışması aşamalarını içeren planlarınızı https://www.dropbox.com/request/ByhWnDUbFBZ8d2LfKwI4 adresine A3 boyutunda .pdf olarak grupNO_H2sahaPlan¡.pdf olarak adlandırarak bir sonraki derse kadar yüklemiş olun.