H3: İnsan Odaklı Tasarım
IDEO'nun insan odaklı tasarım metod kitini inceledik.
Framework oluşturma metodunu ödev olarak çalışmaya başladık. Bu çalışma için mindmeister.com adresindeki servisi kullanabilirsiniz. Lütfen mindmap-framework'lerinizi bir sonrak¡ derse kadar https://drive.google.com/open?id=1DkJgw9B-WDrchnvNYp2lwx81kB8gJbiF adresindeki dosyaya yükleyiniz.