Endüstriyel Tasarıma Dair

Dersin ismi her ne kadar Endüstriyel Tasarıma Giriş olsa da bu isim belki Endüstriyel Tasrım Bölümünün ilk yılında verilen bir dersi daha iyi tanımlıyor olmasından 'Endüstriyel Tasarıma Dair' olarak isimlendirmek daha tanımlayacı olacaktır.

Bu derste bir tasarımcı nasıl düşünür, tasarım alanı hangi konuları dert edinir, toplumda veya ticari/ ticari olmayan bir organizasyonda kendini nasıl konumlandırır gibi soruları irdeleyeceğiz.

Tasarım Düşüncesi merkezinde tasarlama pratiğine dair pratik ve teorik bilgilerin verileceği derste her hafta farklı kavram ve metodları işleyeceğiz. Dönem içerisinde haftalık çalışmalar olacağı gibi, dönem projesi de ders kapsamında katılımcılar tarafından geliştirilip teslim edilecektir.

Bu dönemin konusu tasarım düşüncesinin toplum yararına kullanılmasını da kapsayan sosyal girişimcilik başlığı altında toplumsal problemlere tasarım odaklı yaklaşmak olacaktır.

Dersin duyurularını takip edebilmek için aşağıdaki Googlegroups hesabına kaydolun:
https://groups.google.com/d/forum/rso341-2019-pau

Notlandırma
%20 dönemiçi ödev ve ders takibi
%30 ara proje
%50 final projesi

Notlandırma Kriterleri
%25 Düzen/Özen
%25 Tutarlılık
%25 Araştırma
%25 Fikir

Haftalık Plan

H01/ Derse Giriş ve Temel Kavramlar
H02/ İnsan Odaklı Tasarım - Human Centered/ Social/ Responsible Design
H03/ Yapma Kültürü - Making
H04/ Senaryo Düşüncesi - Scenario Thinking
H05/ Görselleştirme - Visualisation
H06/ Pratik üzerine düşünme - Reflection

H07/ Ara Proje Başlangıcı
H08/ Ara Proje Fikir Sunumu

H09/ Dönem Konusu Tartışması ve Değerlendirmeler
H10/ Fikir Geliştirme Çalışmaları
H11/ Fikir Detaylandırma Çalışmaları
H12/ Fikrilerin Tartışılması ve Olgunlaştırılması
H13/ Ön Sunum, Değerlendirme ve Tartışma
H14/ Dönem Sonu Proje Sunumları


Dönem içerisinde çeşitli olanak ve sorunlara göre değişiklikler olabilir.