H4: Mindmap

Sosyal İnnovasyon üzerine oluşturduğunuz Mindmap/Framework/Bubble Diagramı her grup tek bir pdf veya jpeg halinde, grupNo-mindmap-sosyalInnovasyon şeklinde adlandırarak https://www.dropbox.com/request/qAszZwxfEmh0wtjIzHtt adresine yüklesin.

Tasarım Düşüncesini tartıştık, nasıl bir şey olduğunu biliyorsunuz. Bu tarz bir yaklaşım Endüstri Mühendisliği için de doğru mudur tartışıp, Endüstri Mühendisliği Düşüncesini bir mindmap şeklinde teslim ediniz. Bir önceki çalışmadaki süreci izleyebilirsiniz. Bir A3'e beyin fırtınası şeklinde Endüstri Mühendisliği Düşüncesini not edip, daha sonra onu bir Mindmap/Framework/Bubble Diagram haline getirip https://www.dropbox.com/request/nMjSKBf8V6OaSKEghK0R adresine her grup tek bir pdf veya jpeg olarak grupNo-mindmap-endMuhDusuncesi şeklinde adlandırarak yükler.

Bu iki teslimi de en geç 16 Ekim 23:59 saatine kadar belirtilen adreslere yüklemiş olun.