Fikirlerin Modellenmesi 2020/21

Bu dersin amacı öğrencilerin kent, mimarlık ve tasarım alanlarında oluşturdukları fikirlerini güncel modelleme teknikleri ve maket üretimi yöntemleri ile sanal ve gerçek şekilde ifade edebilmeleri için gerekli donanımları elde etmelerini sağlamaktır .

Öğrenciler fikirlerini maddeselleştirebilmek için, çok boyutlu düşünme teknikleri hakkında bilgi sahibi olduktan sonra fikirlerini 3 boyutlu dijital araçlarla sanal ortamda ve maket yapma araçları ile gerçek ortamda gerçekleştireceklerdir.

Notlandırma
%20 ders takibi + performans
%15 ilk proje
%25 ikinci proje
%40 üçüncü proje

Notlandırma Kriterleri
%25 Düzen/Özen
%25 Tutarlılık
%25 Araştırma
%25 Fikir

Haftalık Plan
H01 Ders hakkında bilgi verilmesi
H02 Çok boyutlu düşünme kavramına giriş yapılması
H03 Temel Malzemeler/ Temel Geometriler / Araçlar
H04 Malzemelerin Birleştirilmesi / Geometrilerin Birbiri ile Eklenmesi
H05 Malzeme Eksilterek Üretim / Geometrilerin Birbirinden Çıkarılması

H06 P1: Bir durum için Kabuk e. Shell
H07 P1: Bir durum için Kabuk e. Shell

H08 P2: Bir şey için Hazne e. Container
H09 P2: Bir şey için Hazne e. Container
H10 P2: Bir şey için Hazne e. Container

H11 P3: Bir kişi için Atmosfer e. Atmosphere
H12 P3: Bir kişi için Atmosfer e. Atmosphere
H13 P3: Bir kişi için Atmosfer e. Atmosphere

H14 Portfolyo Teslimi/Sunumu/Geri Dönüşü

Dönem içerisinde çeşitli imkan veya sorunlar sonucunda değişiklikler yapılabilir