H2: Tasarım Düşüncesi

Tasarım düşüncesi ile ilgili http://www.mindspace.fi/wp-content/uploads/2013/12/HassiLaakso_IASDR_FINAL.pdf adresindeki makaleyi tartıştık. Bir nesneyi tasarım düşüncesi perspektifinden inceledik.