Dijital Mekanların Deneyimi //

Dersin amacı, servis tasarımı, deneyim tasarımı ve etkileşim tasarımı düşüncelerinin mekansal çözümler için kullanılmasını, sistem düşüncesinin farklı amaçlı yapı ve mekanlarda kullanılmasını ve mekanı deneyimleyen kullanıcıların bu deneyimlerininin nasıl şekillendirilebileceğininin tartışılması.

Servis tasarımı, tasarım yönetimi ve sistem düşüncesi hakkında bilgi verilmesinin ardından, etkileşim tasarımı, deneyim için tasarım, evrensel tasarım metodolojisi ile öğrenciler tanıştırılır. Öğrenilen teorik bilgiler ve metodlar projeler ve ödevlerde uygulanarak pekiştirilir.

Bu dönemin konusu deneyimlediğimiz dijital ortamları analiz ederek ve bu ortamı aşina olduğumuz mekanlar ile eşleştirmek olacaktır. Bu ders hali hazırda dijital ortamlar için kullanılan kullanıcı odaklı araçlar ile mekan deneyimlerini tasarlarken kullanılan araçları birlikte kullanarak, dijital özellikler taşıyan mekanların nasıl tasarlanabileceği konusunda fikirler üretmeyi hedefler. Bu fikirlerin ders sonunda teknoloji odaklı girişimlere dönüşmesi ve gerçekleştirilmeleri için gerekli desteklere ulaşabilecek düzeye getirilmeleri hedeflenmektedir.

Notlandırma da üstteki çalışma prensibine uygun yapılacaktır.

Dersin sürecini takip edebilmek için aşağıdaki Discord hesabına kaydolun:
https://discord.gg/rRdbwfjsqR

Notlandırma
%20 dönemiçi ödev ve ders takibi
%30 ara proje
%50 final projesi

Notlandırma Kriterleri
%25 Düzen/Özen
%25 Tutarlılık
%25 Araştırma
%25 Fikir

Haftalık Plan

H01/ Derse Giriş ve Temel Kavramlar
H02/ Etkileşim Tasarımı & Deneyim Tasarımı
H03/ Var olan Mekanların Tartışılması
H04/ Sistem Düşüncesi & Tasarım Düşüncesi ve Servis Tasarımı
H05/ Dijital Mekanların Tartışılması
H06/ İnsan Odaklı Tasarım ve Evrensel Tasarım

H07/ Ara Proje Başlangıcı
H08/ Ara Proje Sunumu

H09/ Dönem Konusu Tartışması ve Değerlendirmeler
H10/ Fikir Geliştirme Çalışmaları
H11/ Fikir Detaylandırma Çalışmaları
H12/ Fikrilerin Tartışılması ve Olgunlaştırılması
H13/ Ön Sunum, Değerlendirme ve Tartışma
H14/ Dönem Sonu Proje Sunumları

Dönem içerisinde çeşitli olanak ve sorunlara göre değişiklikler olabilir.