SBP 490 Eleştirel Tasarım (uzaktan eğitim versiyonu)

Dijital Mecradaki Şehirler

Dersin amacı, eleştirel düşüncenin kent planlaması üzerinden irdelenmesi, kentin farklı unsurlarının oluşturduğu sorunların tespit edilip planlama ve tasarlama metodolojisi ile bu sorunların farklı alanlardan izleyicilere aktarılması.

Eleştirel düşünce hakkında bilgi verildikten sonra, tasarım ve planlama pratiği içerisinde farklı yöntem ve yaklaşımlar aktarılacak. Öğrenciler edindikleri bu ilk bilgiler doğrultusunda kendi eleştirel pratiklerini ortaya koyacaklar ve bu pratikler üzerinden tartışmalar yapılacak.

Bu dönem konusu dijital mecradaki şehirler. Şehir kavramanı nasıl tanımlıyorsunuz, dijitalleşen dünyada bu kavram nasıl değişti? dijital mecradaki şehirler neler? gibi sorular ile yola çıkıp bu süreçte sakini olduğunuz dijital mecradaki bir şehri inceleyip bu şehre ait eleştiriler geliştireceksiniz.