Dijital Mecradaki Şehirler

Dersin amacı, eleştirel düşüncenin kent planlaması üzerinden irdelenmesi, kentin farklı unsurlarının oluşturduğu sorunların tespit edilip planlama ve tasarlama metodolojisi ile bu sorunların farklı alanlardan izleyicilere aktarılması.

Eleştirel düşünce hakkında bilgi verildikten sonra, tasarım ve planlama pratiği içerisinde farklı yöntem ve yaklaşımlar aktarılacak. Öğrenciler edindikleri bu ilk bilgiler doğrultusunda kendi eleştirel pratiklerini ortaya koyacaklar ve bu pratikler üzerinden tartışmalar yapılacak.

Bu dönem konusu dijital mecradaki şehirler. Şehir kavramanı nasıl tanımlıyorsunuz, dijitalleşen dünyada bu kavram nasıl değişti? dijital mecradaki şehirler neler? gibi sorular ile yola çıkıp bu süreçte sakini olduğunuz dijital mecradaki bir şehri inceleyip bu şehre ait eleştiriler geliştireceksiniz.

Dersi takip edebilmek için aşağıdaki Discord Server'ına kayıt olmanız gerekiyor:

https://discord.gg/YzBmF9h

Notlandırma
%20 ders takibi + performans
%30 ara proje
%50 final projesi

Notlandırma Kriterleri
%25 Düzen/Özen
%25 Tutarlılık
%25 Araştırma
%25 Fikir

Haftalık Plan

H01/ Derse Giriş ve Temel Kavramlar
H02/ Eleştirel düşünce kavramı ve tarihsel olarak oturduğu zemin
H03/ Sanat ve tasarım içerisinde eleştirel pratikler
H04/ Deneysel Tasarım
H05/ Spekülatif Tasarım
H06/ Eleştirel Tasarım

H07/ Ara Proje Başlangıcı: Eleştiri Metni Oluşturmak
H08/ Ara Proje Sunumu

H09/ Dönem Konusu Tartışması ve Değerlendirmeler
H10/ Fikir Geliştirme Çalışmaları
H11/ Fikir Detaylandırma Çalışmaları
H12/ Fikrilerin Tartışılması ve Olgunlaştırılması
H13/ Ön Sunum, Değerlendirme ve Tartışma
H14/ Dönem Sonu Proje Sunumları


Dönem içerisinde çeşitli olanak ve sorunlara göre değişiklikler olabilir.