PAÜ Mimarlık ve Tasarım Fakültesi
Mimarlık Bölümü
MIM103 Temel Tasarım Stüdyosu / 2020-21 Güz Dönemi

TEMA2: Hayali Kişisel Mekanlar (Öğr. Gör. Fazıl Akın & Arş. Gör. Dilek Avsan)

Tema tanımı: Bu temada katılımcıların kendilerini iyi hissedecekleri ve kendilerini iyi tanımladığını düşündükleri bir mekanı ve o mekanın atmosferini hayal edip, bu mekanı istedikleri bir mecrada diğer katılımcılara aktarmaları beklenmektedir.

Proje tanımı: İki bölümden oluşan projenin ilk haftası katılımcıların hayal ettikleri kişisel mekanı (üretme- dinlenme- eğlenme-) kendilerini iyi ifade ettiklerini düşündükleri bir mecrada/ortamda (şiir, deneme, fotoğraf, kolaj, çizim, model, maket, animasyon, video …) tüm katılımcılara aktarmasını kapsamaktadır. Projenin ikinci bölümünde ise katılımcıların tema başlangıcı itibariyle biriktirmeye başladıkları farklı (atık)malzemeleri [muhtemelen ambalaj atıkları] kategorize edip, hayal ettikleri mekanın atmosferini yansıtacak eylemsiz (ayakta sağlam durabilen) bu ortama ait nesneler üreteceklerdir.

Proje adedi ve haftalara dağılımı
H1: tanışma ve HKM P1 başlangıcı
H2: HKM P1 teslim/tartışma – HKM P2 başlangıç
H3: HKM P2 kritik
H4: HKM P2 teslim/tartışma

Kaynaklar
Judith Wilde & Richard Wilde, The Process: A New Foundation in Art and Design, Laurence King, 2015
Ken Miki, Apple: Learning to Design, Designing to Learn, Lars Müller, 2014

.

Refik Anadol (c) Infinity Room for VIRTUTE, 2018