Atmosferler ve Hayal Ortamı

Peter Zumthor'un Atmosferler kavramını tartıştık.
Notları https://jamboard.google.com/d/1IYwFPHs2CICtyKLytIRYYHLcZ3tU7moAW9M4tDfgOso/edit?usp=sharing adresindeki jamboard'a yükledik.

AEIOU başlıkları altında bir mekanın atmosferini inceleyip bir tabloda kaydetmeyi planladık. Discord sunucusundaki belirtilen kanala yükleyiniz.

Katılımcıların hayal ettikleri kişisel mekanı (üretme-) kendilerini iyi ifade ettiklerini düşündükleri bir mecrada/ortamda (şiir, deneme, fotoğraf, kolaj, çizim, model, maket, animasyon, video …) tüm katılımcılara aktarmak üzere teslim Dropbox dosyasına yükleyeceklerdir.