Projelerinizi aşağıdaki başlıklar altında ve aşağıda listelenen çizimler ile en fazla 4 adet yatay A2 kullanarak oluşturacağınız paftalar ile teslim ediniz:

Başlıklar:
1/ çıkış noktanız/geliştirme hikayeniz/motivasyonunuz
2/ önerininizin konsepti/programı
3/ önerinizin teknik detayları/konstrüksiyonu
4/ önerinize ait konfigürasyon/ çevresi ile olan ilişki

Çizimler:
- Görünüşler (tavsiye edilen 1/50)
- Kesitler (tavsiye edilen 1/50)
- Planlar (tavsiye edilen 1/50)
- İnşa Sistemi ve Mimari Kavramı anlatan Çizimler
- Dolaşım Diyagramı
ve proje anlatımına katkı sunacak diyagram, kolaj, model... gibi çeşitli araçlar

Lütfen paftalarınızı 70MB boyutunu aşmayacak şekilde tek bir .pdf haline getirip, subeNO-grupNO-final104.pdf şeklinde adlandırarak https://www.dropbox.com/request/E8AUdQsX0YMGpMrMyJm9 adresindeki dosyaya ve paumimarlik2018@gmail.com adresine 8 Haziran 2019 saat 17.00'a kadar teslim ediniz.

Ayrıca, tüm sınıfın durumunu aşağıdaki tabloda toplayalım. Final teslimi öncesi en son kritik aldığınız sunum/pafta/video'nuzu lütfen 24 Mayıs saat 16.59'a kadar tabloya giriniz, böylece işlenen konuları/yaklaşımları final paftalarınızı oluşturmadan önce birbiriniz ve şubeniz dışındaki hocalarla da paylaşmış olacaksınız.

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1owUAqaAtZqLnq_725ljCuOcTCtTQNpBz3E3QUpV2bTo/edit?usp=sharing