KRITIK02

Bu haftaki teslimlerinizi mümkünse .pdf formatında https://docs.google.com/spreadsheets/d/1wvtOj3Qqeqiw4YOqxN0TML9eRwOWPp0hm66edfeZidg/edit?usp=sharing adresindeki tabloya ekleyiniz.

ANKET

Online Çalıştaylarla ilgili lütfen https://forms.gle/UCfsTejXjscWaiFq5 adresindeki formu doldurunuz.