QUIZ-TESLİMİ

Merhaba Arkadaşlar, bu hafta son dersimiz ve son kritiğiniz olacağından dolayı
artık projelerinizi toparlayıp, final teslimine hazırlanmanız gerekiyor.
Bu nedenle bu hafta bir quiz-teslimi isteyelim dedik.

Quiz teslimi için:

.pdf formatında 4 adet A3 (yatay) sayfadan oluşan sunum* veya 1 adet A1 pafta* (yatay) hazırlamanız gerekiyor. Tesliminiz

- çıkış noktanızı/geliştirme hikayenizi/motivasyonunuzu vb. anlatan
- önerininizin konseptini/programını anlatan
- önerinizin teknik detaylarını/konstrüksiyonunu açıklayan
- önerinize ait konfigürasyonu/ çevresi ile olan ilişkisini anlatan

anlatımları içermeli, bu başlıklar birbirinden ayırt edilebilir şekilde belirtilmiş olmalı.
Teslim linklerinizi 14 mayıs saat 12'ye kadar https://docs.google.com/spreadsheets/d/1GZF5PXGfc_gj1Q-EF9m2SJdF7HceCfZY1-Uv_Q1pR9A/edit?usp=sharing adresindeki tabloya ekleyiniz. Kritiklere 12.30'da başlayacağız.

*sunumuz veya paftanızda plan, kesit, görünüş içermek koşulu ile proje anlatımına katkı sunacak diyagram, kolaj, model... gibi çeşitli araçların kullanılması gerekmektedir